Кепілдік

 1. Тауардың қауіпсіздігі  – деп тауарды пайдаланудың, сақтаудың, тасымалдаудың және кәдеге жаратудың әдеттегі жағдайлары кезінде қоршаған ортаға және тұтынушының /сатып алушының/ өміріне , денсаулығына, тұқым қуалаушылығына, мүлкіне қауіп төндірмейтін тауардың қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы кезінде тауардың зиянды болып табылмайтындығын айтамыз.
 2. Кепілдік мерзімі - дегеніміз заңнамада немесе шартта көрсетілген күндерде, айларда, жылдарда белгіленген күнтізбелік мерзім немесе сағаттарда, іске қосу циклдарында, жүгіріс километрінде, өзге де осыған ұқсас көрсеткіштерде белгіленген жұмыс. Тауар заңнамада белгіленген тәртіп бойынша берілген уақыт ішінде оның сапасына қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс.
 3. Тауарды сатып алуын растайтын құжатқа – жүкқұжат, кассалық (тауарлық) чек не кіріс кассалық ордерге түбіртек, техникалық паспорт, пайдалану жөніндегі және пайдаланушы нұсқаулығы , тауардың атауы, тауардың құны, тауарды сатып алу күні, сатушы туралы мәліметтерді қамтитын, тиісінше толтырылған өзге де құжат жатады.
 4. Тауардың сапасы – тұтынушының /сатып алушының/ белгіленген және (немесе) болжамды қажеттіліктерін қанағаттандыруна байланысты тауардың қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы (қауіпсіздік, функционалдық жарамдылық, пайдалану сипаттамалары, сенімділік, экономикалық, ақпараттық және эстетикалық талаптар және т.б.).
 5. Тауардың жетіспеушілігі – тауардың сапасына, шарт талаптарына немесе өзге заңнамаға қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттарға сәйкес келмеуі.
 6. Жарамдылық мерзімі – тауардың мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз болып саналатын мерзімі.
 7. Қызмет мерзімі – заңнамада немесе шартта көрсетілген күндерде, айларда, жылдарда белгіленген күнтізбелік мерзім немесе сағаттарда, іске қосу циклдарында, жүгіріс километрінде немесе өзге де осыған ұқсас көрсеткіштерде белгіленгендей, дайындаушы тұтынушыға тауарды мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге және оның кінәсінен туындаған кемшіліктер үшін жауап беруге міндеттенеді.
 8. Сақтау мерзімі – тауар белгіленген сақтау шарттары сақталған кезде оның сапасына қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттарда және (немесе) шартта көрсетілген қасиеттер мен сипаттамаларды сақтайтын мерзім.
 9. Тауардың елеулі кемшілігі – бұл түзетілмейтін немесе пропорционалды емес шығындарсыз түзетілмейтін кемшілік (кемшілікті жою сәтінде тауар құнының отыз және одан да көп пайызы мөлшерінде белгіленетін) не уақыттың пропорционалды емес шығындары (осындай кемшілікті жоюға арналған техникалық нормативтік құқықтық актілерде белгіленген уақыттың рұқсат етілген ең жоғары шығындарынан асады) немесе ол бірнеше рет анықталады не жойылғаннан кейін басқа да осындай кемшіліктер пайда болады.
 10. Тауар – кәсіпорынның ассортимент тізіміне кіретін қосалқы бөлшектер, компоненттер, қосылыстар мен элементтер, тораптар мен агрегаттар, майлау материалдары, автомобильдерге арналған АВТО-химия және АВТО-косметика және т.б.
 1. «ШАТЕ-М ПЛЮС» ЖШС сатылатын тауардың тиісті сапасы мен қауіпсіздігін, тұтынушыға /сатып алушыға/ заңнамада белгіленген тауарлар мен дайындаушылар туралы қажетті және шынайы ақпаратты уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.
 2. «ШАТЕ-М ПЛЮС» ЖШС тұтынушыға /сатып алушыға/ тауарды еркін таңдауда жәрдем көрсетеді; тұтынушыларға /сатып алушыларға/ сыпайы және алдын ала қызмет көрсетуді, тауардың сапасын, толықтығы мен санын тексеру құқығын іске асыруды қамтамасыз етеді; оларға күтім жасау ережелері, бағалары туралы кеңес береді,жаңа, бір-бірін алмастыратын тауарлар және қосымша ассортимент тауарларын ұсынады.
 3. «ШАТЕ-М ПЛЮС» ЖШС ережеге сәйкес кепілдік қолданылмайтын тауарды қоспағанда, нормативтік құжаттарда, техникалық сипаттамаларда және осы ережеде көзделген сақтау, орнату, пайдалану талаптары сақталған жағдайда, Рatron сауда белгісімен сатылатын тауарға 12 ай немесе 20 000 км жүрістің кепілдік мерзімін белгілейді. Басқа сауда маркаларының өнімдеріне кепілдік мерзімі осы сауда маркаларын өндірушілер ұсынатын кепілдік шарттарына сәйкес белгіленеді.
 4. Кепілдік мерзімі тауарды тұтынушыға /сатып алушыға / берген сәттен бастап есептеледі..
 5. Кепілдік мерзімі кәсіпорын заңнамасында және осы ережеде белгіленген тауардың кемшіліктері туралы хабарлаған жағдайда, онда табылған кемшіліктерге байланысты тауарды пайдаланбаған уақытқа ұзартылады.
 6. Егер сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе, кепілді мерзім ішінде кемшіліктер анықталған тауардың орнына кәсіпорын берген тауарға, ұзақтықтағы ауыстырылғанмен бірдей кепілді мерзім белгіленеді.
 7. Тауардың жарамдылық мерзімін өндіруші белгілейді және тауар дайындалған күннен бастап есептеледі.
 8. Жарамдылық мерзімі және (немесе) сақтау мерзімі белгіленген тауарлар тұтынушыға /сатып алушыға/ жарамдылық мерзімі және (немесе) сақтау мерзімі аяқталғанға дейін мақсатына сай пайдаланылуы мүмкін есеппен беріледі.
 9. Белгіленген жарамдылық және (немесе) сақтау, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін тауарды, сондай-ақ қызмет ету, жарамдылық және (немесе) сақтау мерзімі белгіленуі тиіс, бірақ олар белгіленбеген тауарды өткізуге жол берілмейді.
 1. Тауарға кепілдік міндеттемелері тұтынушы /сатып алушы/ мынадай шарттар сақтаған жағдайда қолданылады:
  1. сертификатталған техникалық қызмет көрсету станциясында (ТҚКС) білікті маманның тауарды орнатуы;
  2. дайындаушы зауыттың техникалық сипаттамаларында, ұсынымдарында белгіленген нормативтік құжаттарға сәйкес тауарды пайдалану және / немесе сақтау;
  3. ТҚКС-да сертификатталған автокөлікке тауарды орнатуға тапсырыс-нарядтың болуы;
  4. ТҚКС сертификатында автомобильдің осы модельдік қатары үшін осы жұмыс түрін жүргізуге рұқсаттың болуы;
  5. ТҚКС берген бөліктің жарамсыздығы туралы қорытындының болуы;
  6. белгіленген тауардың автомобиль ерекшелігіне сәйкестігі.
 2. Бұл ретте сатып алушы – заңды тұлғалар үшін "ШАТЕ-М ПЛЮС" ЖШС-дан тауар сатып алу фактісін растайтын құжаттың болуы міндетті.

Тұтынушы-жеке тұлғалар үшін тұтынушының тауарды сатып алу фактісін растайтын құжатты ұсынғаны жөн. Дегенмен, тұтынушыда тауарды сатып алу фактісін растайтын құжаттың болмауы оның талаптарын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болып табылмайды.

Тауарды сатып алу фактісін растау үшін осы сатушыдан тауарды сатып алуды көрсететін құжаттар мен басқа да дәлелдеу құралдары (айғақтар, тауарды сатып алу осы сатушыдан жүзеге асырылғанын растайтын белгілері бар тұтыну ыдысының (қаптамасының) элементтері) пайдаланылуы мүмкін.

 1. Кепілдік міндеттемелері қолданылмайды:
  1. өндірушінің талаптарына сәйкес автомобильде пайдалану кезінде қосалқы бөлшектердің тозуына және олардың жай күйінің табиғи өзгеруіне;
  2. тұрақты техникалық қызмет көрсету кезінде автомобильге орнатқаннан кейін шығын материалдарына, техникалық сұйықтықтар мен бөлшектерге (шамдар, май, сүзгілер, автокосметика, автохимия, сақтандырғыштар және т. б.);
  3. дұрыс сақтамау, дұрыс орнатпау немесе өндірушінің талаптарын бұза отырып пайдалану нәтижесінде алынған механикалық зақымдану іздері бар бөлшектерге;
 2. Кепілдік жағдайы орын алмайды және "ШАТЕ-М ПЛЮС" ЖШС тауардың сапасына жауап бермейді:
  1. егер тауардың ақаулары оның дұрыс пайдаланылмауының, атмосфералық құбылыстардың немесе өзге де сыртқы әсерлердің әсерінен, орнату және/немесе сақтау қағидаларының бұзылуының салдары болып табылса;
  2. егер өндірушінің белгілі бір қызмет ету мерзімі үшін бөліктің тозуы қалыпты жағдай болса;
  3. ЖКО салдарынан бөлшекті дұрыс орнатпау немесе абайсызда пайдалану орын алса;
  4. егер отын жүйесінің немесе шығару жүйесінің қосалқы бөлшектерінің ақаулығы автомобиль өндірушісі көздемеген отын класын пайдалану салдарынан болса;
  5. егер зақым (әсіресе аспа мен рульдік басқару) жолдың кедір-бұдырларында дұрыс жүргізбеу салдарынан болса (көлікке қатты жүктеме);
  6. егер бөлікке механикалық зақым келсе;
  7. егер тауардың істен шығуының себебі басқа бөліктің немесе құрылғының ақаулығы болса.
 1. Тұтынушы/ сатып алушы / кәсіпорынға осы ережеде көзделген қажетті құжаттарды бере отырып, жазбаша нысанда жарнама ұсыну арқылы кепілдік беру жағдайының басталғаны туралы хабарлайды.
 2. Сапасыз тауар сатып алған тұтынушы /сатып алушы/, егер оның кемшіліктері сатушымен келісілмеген болса, өз таңдауы бойынша талап етуге құқылы:
  1. сапасыз тауарды тиісті сападағы тауарға ауыстыру;
  2. тауардың сатып алу бағасының сәйкес төмендеуі;
 3. Жоғарыда көрсетілген талаптарды қоюдың орнына тұтынушы/ сатып алушы / шартты бұзуға және тауар үшін төленген ақша сомасын қайтаруды талап етуге құқылы.
 4. Тұтынушы /сатып алушы / тауардың кемшіліктерін анықтаған және осындай тауарды ауыстыру туралы талап қойған жағдайда сатушы тауарды дереу ауыстыруға, ал қажет болған жағдайда мұндай тауардың сапасын қосымша тексеруге көрсетілгендей талап қойылған күннен бастап он төрт күн ішінде оны ауыстыруға міндетті.

Тұтынушы /сатып алушы/ ауыстыру туралы талап қойылған күнде сатушыда ауыстыру үшін қажетті тауар болмаған жағдайда, сатушы көрсетілген талап қойылған күннен бастап бір ай ішінде осындай тауарды ауыстыруға тиіс. .) Өзіне байланысты емес себептер бойынша сатушыда осы модель (маркасы, типі, артикулы және т. б) жоқ болған кезде, тұтынушының келісімімен сатушы талап қойған күннен бастап бір ай ішінде оған басқа үлгідегі (маркасы, типі, артикулы және т. б.) ұқсас тауарды беруге міндетті.

Тиісті емес сападағы тауарды басқа үлгідегі (маркадағы) ұқсас тауарға ауыстырған кезде, ауыстыруға жататын тауардың бағасы оның орнына берілген тауардың бағасынан төмен болса, тұтынушы /сатып алушы/ баға айырмасын қосымша төлеуге тиіс.

Егер ауыстырылатын тауардың бағасы оның орнына берілген тауардың бағасынан жоғары болса, баға айырмасы тұтынушыға /сатып алушыға/төленеді.

 1. Тұтынушының /сатып алушының/ сапасыз тауардың сатып алу бағасын мөлшерлес төмендету, тұтынушының немесе үшінші тұлғаның тауардың кемшіліктерін жоюға арналған шығыстарды өтеу, бөлшек сауда-сату шартын бұзу және (немесе) сапасыз тауар үшін төленген ақшалай соманы қайтару туралы талаптарын сатушы дереу қанағаттандыруға тиіс. Тұтынушының талаптарын қанағаттандыру үшін ең ұзақ мерзім тиісті талап қойылған күннен бастап жеті күннен, ал сараптама жүргізу қажет болған жағдайда – 45 күннен аспауға тиіс, егерде тұтынушының талаптарын дереу қанағаттандыру мүмкін болмаған жағдайда.

5.1. АКБ – ның ЖҰМЫС ЕРЕЖЕЛЕРІ

АКБ-ны таңдау:

Көлігіңіздің сипаттамасына сәйкес келетін аккумуляторды сатып алыңыз. Сыйымдылығы үлкен немесе кішірек АКБ- ны пайдалану оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеліп соғуы мүмкін. 

Қауіпсіздік шаралары:

Есіңізде болсын! Батареяда коррозиялық зат – күкірт қышқылы бар. Жұмыс кезінде батарея жарылғыш оттегі газын да шығаруы мүмкін. АКБ-ның ашық теріге, киімге тиюін болдырмаңыз. АКБ мен жұмыс істегенде қолғапты, қорғаныс киімін, көзілдірікті пайдаланыңыз. Балаларды АКБ-дан, сондай-ақ онымен байланыста болған материалдар мен заттардан алыс ұстаңыз. АКБ мен жұмыс істегенде темекі шекпеңіз және ашық отты пайдаланбаңыз. АКБ мен жұмыс істегенде кезде бөлме желдетуі керек.

АКБ-ны қосу және сақтау:

Аккумуляторды орнына мықтап бекітіңіз. Автокөлік қозғалтқышы өшірілген күйде, полярлықты қатаң сақтай отырып, сым ұштарын аккумулятордың полюсына қосыңыз. Автокөлікті ұзақ уақытқа тұраққа қою алдында (10 күннен астам) аккумуляторды ажыратып, оны толық зарядтап, салқын бөлмеде сақтау керек.

Пайдалану кезінде АКБ-ны күту

Аккумуляторды шаң мен кірден уақтылы тазалаңыз. Батареяның бетіне түскен электролитті аммиак немесе сода күлі (10%) ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртіңіз. Газ жүретін түтіктер мен арналар бос болуы керек. Автокөлікті пайдалану кезінде қызмет көрсетілетін аккумуляторда (EXIDE CLASSIC, VOLTMASTER) электролит деңгейін мезгіл-мезгіл бақылап, оның тығыздығын үнемі қадағалап отыру қажет. Деңгей пластиналар деңгейінен 15-20 мм жоғары болуы керек. Тығыздығы кемінде 1,20 г/см3 (50% заряд) және 1,28 г/см3 аспауы керек. Қажет болған жағдайда, тек тазартылған су қосылады. Техникалық қызмет көрсетпейтін АКБ-ның (EXIDE PREMIUM, EXCELL) күйін бақылау үшін аккумулятордың үстіңгі қақпағында орнатылған зарядтау индикаторының көрсеткіштерін басшылыққа алу керек.

ЕСКЕРТУ: электролит немесе қышқыл қосуға болмайды! Аккумуляторды толығымен босатылған күйде қалдырмаған жөн! Зарядталған батарея қатып қалуы мүмкін, оны суықта сақтамаңыз!

Пайдаланылған батареяларды жалпы қоқыс жәшігіне тастамаңыз және электролитті топыраққа немесе кәрізге ағызбаңыз. Батареяларды қайта өңдеуге болады.

5.2. Автокөлік аккумуляторларына кепілдік шарттары.

Осы Қағиданың талаптары сақталған жағдайда және автомобильдің электр жабдығы жақсы жағдайда болса, Сатушы осы кепілдік талонында көрсетілген мерзім ішінде аккумулятордың қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік береді.

      Аккумуляторларға кепілдік мерзімі жеңіл автомобильдер үшін 24 ай, жүк көліктері мен автобустар үшін 12 ай.

Такси көліктері мен мақсаты бойынша пайдаланылмаған аккумуляторларға кепілдік мерзімі 6 айды құрайды.

    Кепілдік мерзімі Сатып алушыға сатылған күннен басталады. Кепілдік өндірістік ақауларды қамтиды (аккумулятордағы қысқа тұйықталу және батарея тізбегінің үзілуі).       

   Кепілдік дұрыс пайдаланбаудан туындаған ақауларды қамтымайды. Егер аккумулятор дұрыс жұмыс істеп, уақытында қызмет көрсетілсе және ақау өндірушінің кінәсінен (өндірістік ақау) орын алса, жаңа аккумуляторға ауыстырылады. 

        Ауыстыру ұқсас сипаттамалары бар өнімге жаңа кепілдік талонын беру және жаңа толыққанды кепілдік мерзімін орнату арқылы жүзеге асырылады. Ұқсас сипаттамалары бар тауарлар болмаған жағдайда сатып алушыға тауар үшін төленген ақша қайтарылады.

         Сатушы пайдалану ережелерінің талаптарын сақтамау, электролитпен дұрыс жұмыс істемеу, сондай-ақ осы нұсқаулықты сақтамау нәтижесінде тұтынушыға келтірілген зиян үшін жауапты емес;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатты зарядсызданған батареяны ақаулы деп санауға болмайды. Аккумуляторды Тұтынушы өз есебінен зарядтайды.

5.3. КЕПІЛДІК ТӨМЕНДЕГІ КӨРСЕТІЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДА АККУМУЛЯТОРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ БЕРІЛМЕЙДІ:

-  Кепілдік талоны болмаған жағдайда, сондай-ақ талон толтырылмаған немесе түзетулермен толтырылған жағдайда: сатушының мөрі, сатушының аты-жөні, сауда орнының орналасқан жері, сатып алушының қолы немесе сатушының қолы жоқ болса.

-  Аккумуляторда фирмалық жапсырмалар болмаған жағдайда.

-  Автокөлік пен аккумулятордың техникалық деректері сәйкес келмеген жағдайда.

-  Корпустың немесе терминалдардың механикалық, химиялық немесе термиялық зақымдануы, сондай-ақ аккумулятордың нашар бекітілуі салдарынан корпустан электролиттің ағуы кезінде.

- Осы Ережеде көрсетілгендей аккумуляторларды пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсету және сақтау ережелері бұзылған жағдайда.

- аккумулятордың ұяшықтарында электролит ластанған және (немесе) пластиналар бұзылған кезде, лайдың үлкен мөлшерінде көрсетілуі.

-   генератордың қуатына сәйкес келмейтін басқа тұтынушылардың пайдалануымен байланысты электрмен жабдықтаудың теріс балансы кезінде

-  электролит тығыздығы жасанды төмен (1,24 г/см3 төмен) немесе жоғары (1,32 г/см3 жоғары), бұл аккумуляторға біліктілігі жоқ маман қызмет жасағанын көрсетеді (тығыздық параметрлері аккумулятор зарядталғаннан кейін өлшенеді).

-  аккумулятордағы электролит деңгейін бақыламаған жағдайда, судың булануына, пластиналардың әсер етуіне және нәтижесінде белсенді массаның ағуына әкелді.

-  сепараторлары немесе пластиналары бар жоғарыдан деформацияланған аккумуляторларға.

- Егер аккумулятор осы купонның «Кепілдік қызмет көрсету шарттары» бөлімінде көрсетілген шарттарда міндетті кепілдік қызмет көрсетуге ұсынылмаса.

-  аккумуляторды пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтамаудың салдарынан аккумулятордың жарылуына әкеліп соқтыруы.

- Электролиттің суық мезгіл кезінде қатып қалуы, батареяның зарядсыздануының нәтижесінен болуы.

   Бұл жағдайлар дұрыс жұмыс істемеу, аккумуляторды дұрыс сақтамау, көлік құралының электр жабдықтарының дұрыс жұмыс істемеуі немесе техникалық қызмет көрсету талаптарын сақтамау нәтижесінде туындайды.

 

1.Тауарға кепілдік міндеттемелері тұтынушы /сатып алушы/ төмендегідей шарттар сақтаған жағдайда қолданылады:

- дайындаушы зауыттың техникалық сипаттамаларында, ұсынымдарында белгіленген нормативтік құжаттарға сәйкес тауарды пайдалану және / немесе сақтау;

- нақты бөлшекке байланысты (автомобильге монтаждау немесе/және диагностикалау немесе/және автомобильден бөлшектеу) сатушы не тұтынушы немесе жасаған адам толтырған бөлшектің жарамсыздығы туралы толтырылған акт-жарнаманың болуы;

- белгіленген тауардың автомобиль ерекшеліктеріне сәйкестігі.

2. Бұл ретте сатып алушы – заңды тұлғалар үшін "ШАТЕ-М ПЛЮС"жеке кәсіпорнынан тауарды сатып алу фактісін растайтын құжаттың болуы міндетті.

- Тұтынушылар – жеке тұлғалар үшін тұтынушының тауарды сатып алу фактісін растайтын құжатты ұсынғаны жөн. Алайда, тұтынушының тауарды сатып алу фактісін растайтын құжатының болмауы оның талаптарын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болып табылмайды.

- Тауарды сатып алу фактiсiн растау үшiн осы сатушыдан тауарды сатып алғанын растайтын құжаттар және басқа да дәлелдеу құралдары пайдаланылуы мүмкiн (айғақтар, тауардың осыдан сатып алынғанын растайтын белгiлерi бар тұтыну орамының (орауының) элементтері); сатушы).

3. Кепілдік міндеттемелері қолданылмайды:

- өндірушінің талаптарына сәйкес көлік құралында жұмыс істеу кезінде қосалқы бөлшектердің тозуы және күйінің табиғи өзгеруі үшін;

- тұрақты техникалық қызмет көрсету кезінде (шамдар, май, сүзгілер, автокосметика, автохимикаттар, сақтандырғыштар және т.б.) автомобильге орнатқаннан кейін жиі ауыстырылған жағдайда шығыс материалдары, техникалық сұйықтықтар мен бөлшектер үшін;

- өндірушінің талаптарын бұза отырып, дұрыс сақтамау, дұрыс орнатпау немесе пайдалану нәтижесінде механикалық зақымдану іздері бар бөлшектерге;

4. Төменде көрсетілген жағдайларда «ШАТЕ-М ПЛЮС» Жеке кәсіпорны тауардың сапасына жауапты емес және кепілдік жағдайы орын алмайды:

- егер тауардың ақаулары оның дұрыс пайдаланылмауының, атмосфералық құбылыстардың немесе басқа да сыртқы әсерлердің әсерінің, орнату және/немесе сақтау ережелерінің бұзылуының нәтижесі болса;

- өндіруші белгілеген пайдалану мерзімі ішінде бөлшектің қалыпты тозуы кезінде;

- авария, дұрыс таңдамау, дұрыс орнатпау немесе ұқыпсыз пайдалану нәтижесінде бөлшек зақымдалған болса;

- егер жанармай жүйесінің қосалқы бөлшектерінің немесе газ шығару жүйесінің ақауы көлік құралын өндірушімен қамтамасыз етілмеген жанармай класын пайдалану салдарынан орын алса;

- егер біркелкі емес жолдарда (автомобильге шамадан тыс жүктеме) абайсызда жүргізу салдарынан бұзылулар (әсіресе аспа және рульдік басқару) орын алса;

- бөлшекте механикалық зақымдануы орын алса;

- егер тауардың істен шығуына басқа бөліктің немесе блоктың ақаулығы себеп болса.ПАТРОНДЫ ЖАРНАМАЛАУ АКТІСІ
X

Внимание, ваша версия браузера устарела!

Возможна некорректная работа сайта.
Пожалуйста, обновите версию вашего браузера!